Solide groei van de EBITDAaL dankzij de voortgezette dynamiek in de omzet uit retaildiensten

§ Het aantal mobiele postpaidklanten steeg met +4,5% j-o-j dankzij 31 duizend nettotoevoegingen in het afgelopen kwartaal

§ Het aantal convergente klanten steeg met +43,5% j-o-j dankzij 25 duizend nettotoevoegingen in het afgelopen kwartaal

§ Omzet in Kw41: +4,8% j-o-j / Omzet uit retaildiensten1: +6,5% j-o-j

§ EBITDAaL in Kw41: +5,5% j-o-j

 § Resultaten 2019 tegen de bovengrens van het verwachte bereik

§ Voorgestelde verhoging van het dividend met 0,10 euro tot 0,60 euro per aandeel

Operationele hoogtepunten voor Orange Belgium in Kw4 2019

§ Operationele en financiële prestaties te danken aan positionering als 'bold challenger'. Orange Belgium is steeds consequent geweest in de boodschap die het wil brengen: een betere waardepropositie, eenvoudige en royale tariefplannen zonder onaangename verrassingen en geen prijsverhogingen (ook niet in 2020).

§ Aantal mobiele postpaidklanten blijft gestaag groeien tot 2,6 miljoen (+4.5% j-o-j). Ondanks de aanhoudende concurrentie kwamen er het afgelopen kwartaal 31 duizend netto nieuwe abonnees bij.

§ Recordaantal netto nieuwe convergente klanten sinds de lancering van Love (+25 duizend). Het aantal brutotoevoegingen steeg dankzij Love Duo, dat reeds 10% van het klantenbestand vertegenwoordigt. Aan het einde van het kwartaal was het aantal convergente mobiele klanten goed voor 15,9% van alle mobiele postpaidklanten (Kw4 2018: 11,5%).

§ De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten daalde licht met 1,6% j-o-j, als gevolg van de lagere bundeloverschrijdende inkomsten door de reglementering over internationaal bellen in de EU. De hogere omzet uit abonnementsdiensten blijft compensatie bieden voor de verdere daling van de bundeloverschrijdende inkomsten als gevolg van klanten die overschakelen naar eenvoudige, royale tariefplannen.

§ De ARPO uit convergente b2c-aanbiedingen steeg licht met 1,6% j-o-j, ondanks het grotere aandeel van de Love Duo-bundel met een lagere retailprijs.

Story image

Geconsolideerde financiële hoogtepunten in Kw4 2019

 § De omzet steeg tot 369,5 miljoen euro (+4,8 j-o-j)1 voornamelijk dankzij de hogere omzet uit retaildiensten (+6,5% j-o-j1) en de verkoop van apparatuur (+32,9% j-o-j), ondanks de lagere mvno-inkomsten (-6,0 miljoen euro). De hogere omzet uit retaildiensten is mede te danken aan de stijging van de omzet uit convergente diensten (+47,7% j-o-j) en de groei van de verkoop van apparatuur dankzij geslaagde eindejaarsaanbiedingen die een gunstig effect hadden op onze klantenbinding.

§ Ondanks effecten van -14,0 miljoen euro (mvno-inkomsten, merkvergoedingen en effect van de Europese reglementering) steeg de EBITDAaL met 5,5% j-o-j1 tot 79,6 miljoen euro. Deze sterke prestatie was te danken aan de hogere omzet uit retaildiensten en aanhoudende verbeteringen aan de kabelactiviteiten en kostenefficiënties. De EBITDAaL voor het volledige jaar bereikte de bovenkant van het voor 2019 vooropgestelde bereik en bedroeg 300,1 miljoen euro met een margeverbetering van 38 basispunten. Orange Belgium begon de vruchten te plukken van het transformatieplan dat in 2019 van start was gegaan om zijn operationele model te optimaliseren.

§ Orange Belgium blijft de financiële cijfers van zijn kabelactiviteiten verbeteren. De kabelactiviteiten genereerden in Kw4 2019 een positieve EBITDAaL van 3,3 miljoen euro. De operationele kasstroom van de kabelactiviteiten liet over het boekjaar 2019 een verbetering optekenen van 28,4 miljoen euro j-o-j, maar blijft negatief op -31,7 miljoen euro.

§ De eCapex voor het boekjaar 2019 bleven stabiel op 180,2 miljoen euro.

§ De operationele kasstroom voor het boekjaar 2019 steeg met 13,2% j-o-j. Daardoor daalde de netto financiële schuld met 36,4 miljoen euro tot 234,3 miljoen euro op 0,8x de gerapporteerde EBITDAaL.

Story image

 

Michaël Trabbia, Chief Executive Officer:

We hebben onze positie als 'Bold Challenger', die we in 2018 hadden ingenomen met als uitgangspunt eenvoudige, royale en zorgeloze tariefplannen, in 2019 verder versterkt. We zijn trouw gebleven aan onze beloften aan onze klanten: geen prijsverhogingen, geen onaangename verrassingen en geen uitgaven voor diensten die de klant niet nodig heeft.

In het tweede kwartaal hebben we onze tariefplannen met onbeperkte data uitgebreid: voortaan kunnen ze in de hele EU worden gebruikt en zijn mms'en gratis. In het derde kwartaal hebben we Love Duo geïntroduceerd. Tot slot hebben we in het vierde kwartaal het datavolume van onze Cheetah-abonnementen verhoogd van 8 GB naar 15 GB voor dezelfde prijs, en werden we de exclusieve partner voor de lancering van Google Nest in België.

Deze positionering heeft bijgedragen aan de solide commerciële resultaten van 2019, ondanks de actievere concurrentie in de tweede helft van het jaar. Het aantal convergente klanten is met 43% j-o-j gestegen tot inmiddels meer dan 250.000. Love Duo bleek bij klanten een schot in de roos te zijn en leverde een essentiële bijdrage aan dit succes. Slechts een paar maanden na de lancering is de bundel al goed voor 10% van onze convergente klanten.

Er werden in 2019 ook andere belangrijke structurele successen verwezenlijkt. Door de overeenkomst over het gedeelde mobiele toegangsnetwerk met Proximus zullen wij de klantervaring kunnen verbeteren, het energieverbruik kunnen terugdringen en ons klaar kunnen maken voor een snelle uitrol van 5G wanneer het spectrum wordt toegewezen. We verwachten dat de joint venture in de loop van 2020 van start kan gaan, na het besluit van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Op de b2b-markt is de overname van BKM, een erkende Belgische speler in UC&C, een belangrijke troef om onze aanbiedingen uit te breiden en beter in te spelen op de vraag van bedrijven.

Nu er geen aanzienlijke hindernissen meer in het verschiet liggen, zijn dat verwezenlijkingen waardoor we er alle vertrouwen in hebben dat we ook in 2020 een mooie groei van de EBITDAaL tot stand kunnen brengen.

 

Arnaud Castille, Chief Financial Officer:

De verwezenlijkingen van het laatste kwartaal van 2019 gaven concreet vorm aan onze commerciële en financiële ambities.

 Op financieel vlak is zowel de omzet als de EBITDAaL dit kwartaal blijven stijgen. Ondanks enkele tegenvallers konden we onze EBITDAaL zowel in absolute als in relatieve zin verbeteren ten opzichte van 2018 en behaalden we een EBITDAaL tegen de bovengrens van ons verwachte bereik voor 2019. Dit is te danken aan onze inspanningen om onze interne processen continu te verbeteren en onze efficiëntie op te voeren. Daarbovenop hebben we onze kostenbeheersing verbeterd door een optimalisering van ons werkkapitaal, met een significante groei van de vrije kasstroom. Een jaar geleden lanceerden we 'Bold Inside', ons transformatieplan om onze aanbiedingen en onze manier van werken te vereenvoudigen, om de hele klantervaring en alle processen te digitaliseren en onze mensen te stimuleren. Sinds 2019 werpt dit plan zijn vruchten af en dat zal het ook in 2020 blijven doen.

 Bovendien waren onze convergente activiteiten voor het derde opeenvolgende kwartaal gunstig voor de EBITDAaL, waardoor we voor het eerst sinds de introductie van Love een positief resultaat voor het volledige jaar hebben behaald. Intern zullen we inspanningen blijven leveren om de operationele efficiëntie te bevorderen en om onze kasstroom voor deze activiteit te verbeteren.

Dividend over 2019

De raad van bestuur zal op de jaarlijkse algemene vergadering voor het boekjaar 2019 een verhoging van het dividend tot 0,60 euro per aandeel voorstellen.

 Vooruitzichten voor 2020

Orange Belgium verwacht in 2020 een lage eencijferige groei van de omzet. De onderneming streeft naar een EBITDAaL tussen 310 miljoen euro en 330 miljoen euro. De totale eCapex zullen naar verwachting stabiel blijven, exclusief de overeenkomst voor het delen van het RAN, dat in 2020 een beperkte impact zal hebben.

 

Ana Castano Lopez Investor Relations, Orange Belgium
Younes Al Bouchouari Spokesperson, Orange Belgium
Annelore Marynissen Corporate Communication Manager, Orange
NL Financial results Q4 2019 FV1.pdf 1 MB

 

Over Orange Belgium

Orange Belgium is één van de meest toonaangevende telecommunicatieoperatoren op de Belgische markt (met meer dan 3 miljoen klanten) en in Luxemburg, via haar dochter Orange Luxembourg.
Als convergente speler bieden we mobiele telecommunicatiediensten, alsook internet en tv aan particulieren; en innovatieve mobiele en vaste diensten aan bedrijven. Ons ultraperformant mobiel netwerk beschikt over de 2G, 3G, 4G en 4G+ technologie waarin we voortdurend in blijven investeren.
Orange België is een filiaal van de Orange-groep, één van de meest toonaangevende operatoren in Europa en Afrika voor mobiele en breedband internetdiensten en één van de leiders wereldwijd in het leveren van telecommunicatiediensten aan bedrijven.
Orange België staat genoteerd op de Beurs van Brussel (OBEL).

Voor meer informatie: corporate.orange.be, www.orange.be of volg ons op Twitter : @pressOrangeBe.

Orange Belgium
Bourgetlaan 3
1140 Evere